badf1111.png

westerenka

Dar­bības jomas

SIA «Neo­data» ir spe­cial­izējusies vājstrā­vas tīklu pro­jek­tēšanā un izbūvē, optisko kom­po­nentu ražošanā, teleko­mu­nikā­ciju mater­iālu, aparatūras un instru­mentu tirdzniecībā

Lasīt vairāk

зфзлф

Ser­ti­fikāti un licences

Uzņē­muma rīcībā ir pro­fe­sionāli darbinieki ar lielu pieredzi
vājstrā­vas tīklu izbūvē, kas nodrošina augstas kval­itātes darbu izpildi noteik­ta­jos termiņos

Lasīt vairāk

4emodan

Lielākie pro­jekti

SIA «Neo­data» ir veiksmīgi real­izējusi šādus teleko­mu­nikā­ciju un vājstrā­vas tīklu izbūves projektus

Lasīt vairāk

Joomla tem­plates by Joomlashine